Servei per a Autònoms i Professionals: li oferim tot el suport necessari, tant per iniciar la seva activitat professional com a autònom, com per a optimitzar i potenciar la seva activitat ja existent. Així mateix tindrà la seguretat de complir amb tota la normativa i requisits aplicables, garantint sempre la millor opció per a cada tipus d’autònom i de negoci.

Tràmits inici de l’activitat:

  • Alta en Règim d’Autònoms a la Seguretat Social.
  • Alta d’inici d’activitat a Hisenda, i de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
  • Contractació de treballadors

Declaracions trimestrals i resums anuals:

  • Pagaments a compte de l’IRPF
  • Declaracions periòdiques de l’IVA
  • Declaracions de Retencions i Ingressos a compte

Confecció de la comptabilitat exigida per la normativa tributària i comptable.

Emprenedoria i Innovació empresarial.

Subvencions i Ajudes.

Contacti amb nosaltres

 

Membre col·legiat:membre col·legi economistes catalunya