Li oferim un servei complet d’assessorament laboral, en la gestió del personal i de les diferents obligacions laborals que la seva empresa pot tenir, per tal de garantir la màxima efectivitat empresarial, sempre adequada a la normativa vigent en matèria laboral:

  • Alta d’empreses a la Seguretat Social.
  • Tràmits obertura de Centres de treball.
  • Contractes de treball: elaboració, tramitació i presentació.
  • Modificacions de Contractes: elaboració i tramitació d’Altes, Baixes i Variacions a la Seguretat Social.
  • Nòmines: confecció de rebuts de salaris, liquidacions de final contracte i acomiadaments.
  • Liquidacions mensuals Seguretat Social: elaboració i tramitació pel Sistema de Liquidació Directa.
  • Prestacions: maternitat/paternitat, incapacitat temporal, jubilacions, etc.
  • Assessorament i atenció davant possibles conflictes laborals, acomiadaments, etc.

Contacti amb nosaltres

 

Membre col·legiat:membre col·legi economistes catalunya