Li oferim un assessorament mercantil adequat a la seva empresa, des de l’inici i creació de la societat fins a la  seva expansió i consolidació:

  • Constitució de societats.
  • Assessorament en tota classe d’operacions societàries. Transformacions, fusions, liquidacions de societats.
  • Valoracions i reestructuració d’empreses i societats.
  • Estudis econòmics i de viabilitat empresarial i financera.
  • Emprenedoria i innovació empresarial.
  • Gestions de documents societaris: redacció d’Actes, tramitació d’escriptures, etc.

Contacti amb nosaltres

 

Membre col·legiat:membre col·legi economistes catalunya